Агенция за преводи „АМО 90” ЕООД   предлага преводи на над 40 езикови комбинации.
Имаме удоволствието да работим с над 100 преводача с голям опит и широки познания, специализирани в различни области.
„АМО 90“ ЕООД има договор с МВнР от 1994г.
Внедрили сме система за проследяване и контрол на качеството на преводаческите услуги ISO 17100:2015-05.

Осигуряваме професионални преводачи при провеждането на бизнес форуми, преговори, семинари, презентаци и фестивали, нотариални сделки.