Легализации

translation

Амо 90 ЕООД е преводаческа агенция, оторизирана от МВнР от 1994 г.  да извърша преводи и легализации на документи за чужбина, както и чуждестранни документи за България.

Знаем и спазваме всички изисвания за оформяне на различните документи

Чрез нас си спестявате доста време, нерви, лутане из институции и излишни разходи

Работим с най-добрите заклети преводачи в бранша

Можем да Ви консултираме безплатно от какви предварителни заверки имате нужда, за да бъде годен документът за легализация

Какво представлява легализацията ?

translation

Легализирането на документ означава удостоверяване на верността и автентичността на документа чрез съответните за държавата заверки. От 2001 г. В България влиза в сила Хагската конвенция, която използва унифициран способ за оформяне на заверката удостоверяваща истинността на документа – Аppostille.
Удостоверението Апостил се слага от държавата, която е издала документа и в много редки случаи от дипломатически представителства и консулства. Тук можете да получите информация за  оторизираните да издават Апостил органи на всяка една от държавите.

На чуждестранните документи, които заверяваме за България се слага заверка на подписа на заклетия преводач.

Всички преводи за легализиране на документи се извършват само и единствено от заклети преводачи, които са оторизирани от МВнР.

Страните, с които България има двустранен договор за правна помощ, признават документите помежду си и без удостоверение Апостил. За тях е необходима само заверка подписа на заклетия преводач.

Възможно е и легализирането от и за страни извън Хагската конвенция, но е необходима заверка на Министерството на външните работи на издаващата го държава, както и заверка на наше  дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Кога имате нужда от легализация на документ?

Зависи от изискванията на инстацията или институцията пред която ще представите документите. Най-често при следване, брак, регистиране на фирма, работа, придобиване на гражданство и други се изисква легализациране.

Видове документи, които можете да легализирате с помощта на Амо 90 ЕООД
Можете да легализирате почти всички официални документи издадени от държавна иституция или частна фирма.

Общински документи:

 • Легализация на удостоверение за раждане
 • Легализация на удостоверение за граждански брак
 • Легализация на удостоверение за наследници
 • Легализация на удостоверение за идентичност на имената
 • Легализация на удостоверение за родствени връзки
 • Легализация на удостоверение за семейно положение
 • Легализация на адресна регистрация
 • Легализация на смъртен акт
 • Други

Удостоверенията трябва да разполагат с правоъгълен печат. Когато си издавате такъв документ в общината задължително споменете, че ще ви трябва за чужбина.
При новите многоезични документи правоъгълен печат не е необходим, нужно е служителят да има спесимент на подпис в МнВр.

Легализира юридически документи:

 • Свидетелство за съдимост
 • Легализация на договор
 • Легализация на пълномощно
 • Легализация на различни сертификати
 • Легализация на фирмени декларации
 • Легализация на удостоверения от НОИ
 • Легализация на удостоверения от НАП
 • Легализация на актуално състояние
 • Други

Тези документи имат различни изисквания за оформление от министерствата. За повече информация се свържете с наш представител.

Легализиране на образователни документи:

 • Легализация на диплома за средно образование
 • Легализация на диплома и приложение за висше образование
 • Легализация на академична справка
 • Легализация на свидетелство за основно образование
 • Легализация на свидетелство за положени приравнителни изпити по чужд език
 • Легализация на свидетелство за професионална квалификация
 • Легализация на удостоверение за завършен клас
 • Легализация на служебна бележка
 • Легализация на удостоверение за преместване
 • Легализация на уверение
 • Други

В някои случаи се легализират оригиналите, в други нотариално заверени копия. За повече информация се свържете с наш представител.

Не се колебайте да се свържете с нас за конкретно запитване