Устен превод

translation2

Устният превод се дели на консекутивен – последователен, при който говорещият и превеждащият се редуват и симултантен – едновременен, или синхронен, при който говорещият не прави паузи за превеждащия, а двамата говорят едновременно

Симултантен превод

Симултанният превод е превод в момента на говоренето. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки.  В звукоизолирана кабина работят поне двама устни преводача. Преводът може да бъде на няколко езика едновременно и всеки от участниците може да си избере подходящ за него език. Симултанният превод се употребява при международни конференции, симпозиуми и конгреси.

Консекутивен превод

Консекутивният превод се използва главно при съпровождане, бизнес преговори, нотариални сделки и   представлява последователен превод, при който говорещият и преводачът се редуват. Не се изисква специална техника. Цената се определя на час.

Придружаване

Придружаването не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Цената се определя на час.

 

Не се колебайте да се свържете с нас за конкретно запитване