Превод и легализация на диплома

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМА ЗА СЛЕДВАНЕ В ЧУЖД УНИВЕРСИТЕТ?

Вече сте решили да следвате в чужбина, имате фирма, която ви помага с кандидастването или подавате документите си сами. Сега трябва да направите превод и легализация на дипломата си за средно образование.

В случай, че дипломата Ви е издадена СЛЕД 01.01.2007 г. можете да заявите онлайн легализацията ѝ без да идвате в офиса или да носите каквито и да е документи

Легализирането на документ означава удостоверяване на верността и автентичността на документа чрез съответните за държавата заверки. От 2001 г. в България влиза в сила Хагската конвенция, която използва унифициран способ за оформяне на заверката, удостоверяваща истинността на документа – Аppostille.

Когато говорим за образователни документи има няколко неща, които трябва да се знаят. Легализацията се осъществява на няколко етапа.

  • Според новият регламент не е нужно да се прави нотариално заверено копие на дипломата.
  • Поставяне на Аppostille. От 2017 г. той се поставя в Националния център за информация и документация ( НАЦИД). От 15.06.2020 година вече има вариант да се постави електронен апостил. Срокът е 1 ден.
  • След като документът се снабди  с Аppostille,  той се превежда на съответния език. Преводът трябва да се извърши  задължително от заклет преводач и  да бъде на фирмена бланка на преводаческа агенция, която има сключен  договор с Министерството на външните работи.
  • Преводът заедно със скаченият документ се заверяват от Министерството на външните работи.

Чести грешки, които могат да възпрепятстват процеса

По-старите дипломи имат до снимката празно място за подпис – подпишете се преди да предадете документа си за легализация.

За съжаление през годините сме попадали на множество случаи на некоректно издадени  дипломи от училища и университети. При приемане на поръчката нашите служители забелязват голяма част от грешките по документите и реагират мигновено. Лошото е, че  институциите не реагират при подаването, а обявяват дипломата за невалидна едва след изтичане на срока за услугата. Следва издаване на нова диплома от училището или университета. За да се подсигурите срещу  евентуално забавяне е хубаво да не чакате последния момент за да подадете дипломата си  за легализация. По такъв начин ще имате повече време за реакция при форсмажорни обстоятелства.

Целият процес по превод и легализация отнема две седмици при нормални срокове, като има варианти за бързи и експресни поръчки.

Важно е да се отбележи, че при кандидаствене в Германия е добре да си заверите копия на преведената и легализирана диплома заедно с езиковите сертификати в посолството на Федерална република Германия.

Доверете се на нашите професионални услуги за да извършим безаварийно и качествено преводите и легализациите на Вашите документи.

Не се колебайте да се свържете с нас за конкретно запитване.